LogoPool nameSymbolAlgoWorkersPool HashrateNet HashrateDifficultyCurrent BlockRound progressNodesStratum Port
Stim
NEW!
STMlyra2z30.84 MH/s54.43 MH/s1.92171516537.12 %8
Use the following nodes to join the network:

addnode=104.238.134.141:8093
addnode=93.155.253.190:8093
addnode=95.179.147.101:8093
addnode=45.79.130.117:8093
addnode=194.87.110.21:8093
addnode=211.75.19.146:8093
addnode=160.16.217.204:8093
addnode=210.14.14.70:8093

v1.0.0.4
v1.0.0.3
v1.0.0.4
v1.0.0.4
v1.0.0.4
v1.0.0.3
v1.0.0.4
v1.0.0.4


7940
BlueMN
NEW!
BMNlyra2z00 MH/s15.5 MH/s0.59835811087.31 %9
Use the following nodes to join the network:

addnode=45.77.17.178:15003
addnode=node-07.bluemn.net:15003
addnode=node-12.bluemn.net:15003
addnode=155.94.154.208:15003
addnode=167.179.82.127:15003
addnode=51.75.47.140:15003
addnode=104.140.14.16:15003
addnode=node-11.bluemn.net:15003
addnode=node-08.bluemn.net:15003

v1.1.0.1
v1.1.0.1
v1.1.0.1
v1.1.0.1
v1.1.0.1
v1.1.0.1
v1.1.0.1
v1.1.0.1
v1.1.0.1


7939
ClyCoin
NEW!
CLYlyra2z00 MH/s26.27 MH/s0.75970680.88 %4
Use the following nodes to join the network:

addnode=37.187.140.168:5720
addnode=185.153.231.174:5720
addnode=51.77.141.180:5720
addnode=217.144.181.130:5720

v1.0.0
v1.0.0
v1.0.0
v1.0.0


7938
ZCore
ZCRlyra2z00 MH/s100.61 GH/s2534.0630511711.39 %8
Use the following nodes to join the network:

addnode=142.93.6.240:17291
addnode=212.237.52.129:17291
addnode=8.3.29.119:17291
addnode=85.255.1.242:17291
addnode=185.185.71.16:17291
addnode=89.46.74.46:17291
addnode=18.224.30.180:17291
addnode=217.61.120.152:17291

v1.6.0
v1.6.3
v1.6.0
v1.6.3
v1.6.3
v1.6.3
v1.6.3
v1.6.3


7936
Taler
TLRlyra2z00 MH/s957.4 MH/s27.79146240314.66 %8
Use the following nodes to join the network:

addnode=78.46.77.238:23153
addnode=178.124.162.209:23153
addnode=159.69.86.60:23153
addnode=88.99.65.230:23153
addnode=93.84.114.131:23153
addnode=92.53.111.189:23153
addnode=91.240.142.229:23153
addnode=192.99.19.160:23153

v0.16.1
v0.16.1

v0.16.1
v0.16.1
v0.16.1
v0.16.1
v0.16.1


7934
CriptoReal
CRSlyra2z00 MH/s334.05 MH/s72.6326266828.76 %8
Use the following nodes to join the network:

addnode=51.68.237.21:5511
addnode=145.239.0.126:5511
addnode=209.250.239.105:5511
addnode=167.114.159.30:5511
addnode=173.212.243.208:5511
addnode=144.217.43.121:5511
addnode=167.99.198.247:5511
addnode=52.0.101.78:5511

v1.2.0
v1.2.0
v1.2.0
v1.2.0
v1.2.0

v1.2.0
v1.1.0


7932
Mano
MANOlyra2z10.12 MH/s9507.92 MH/s349.2216788348.98 %8
Use the following nodes to join the network:

addnode=142.44.222.174:5982
addnode=85.25.119.74:5982
addnode=144.172.73.36:5982
addnode=45.63.76.7:5982
addnode=176.31.80.93:5982
addnode=149.56.135.63:5982
addnode=45.33.126.246:5982
addnode=149.28.182.76:5982

v1.1.0
v1.1.0
v1.1.0
v1.1.0
v1.1.0
v1.1.0
v1.1.0
v1.1.0


7930
Infinex
IFXlyra2z00 MH/s73.8 GH/s2117.963486250.12 %8
Use the following nodes to join the network:

addnode=104.128.239.188:12881
addnode=155.138.133.77:12881
addnode=209.250.247.121:12881
addnode=207.148.80.128:12881
addnode=185.247.117.54:12881
addnode=45.76.13.31:12881
addnode=45.32.196.207:12881
addnode=149.28.238.169:12881

v1.0.0
v1.0.0
v1.0.0
v1.0.0
v1.0.0
v1.0.0
v1.0.0
v1.0.0


7931